• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KONKURS NA NAJLEPSZY FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwa mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie pod nazwą "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonywać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł.

Organizator konkursu - Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Szczegółowy regulamin i wymagana dokumentacja do pobrania pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/38963-zapraszamy-po-nagrody-za-najciekawsze-inicjatywy-soleckie

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka