• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KONKURS NA NAJLEPSZY FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwa mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie pod nazwą "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonywać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł.

Organizator konkursu - Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Szczegółowy regulamin i wymagana dokumentacja do pobrania pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/38963-zapraszamy-po-nagrody-za-najciekawsze-inicjatywy-soleckie

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
UKRAINA