• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

PLENER RZEŹBIARSKI ZAKOŃCZONY

To wydarzenie minęło, a jego twórcze, namacalne efekty pozostały w miejscu jego realizacji, czyli w Zelgnie.„LEGENDY ZAKLĘTE  w rzeźbie" - to tytuł projektu realizowanego w ramach projektu grantowego pn.„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W ramach projektu zatrudniono rzeźbiarzy, którzy w ciągu sześciu dni wykonali rzeźby,  opracowany i wydany został folder promocyjny pt. Lokalne legendy i podania w nakładzie 500 egz. oraz zostaną przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie dla 10-osobowej grupy dzieci i młodzieży. Termin realizacji projektu to lipiec -październik 2022.

Tematem przewodnim pleneru były rzeźby - postacie z lokalnych legend, pochodzących z Gminy Chełmża. Artyści rzeźbiarze stworzyli sześć postaci w oparciu o następujące legendy: Legenda o Bł. Jucie, Legenda o Szerokopasie, Legenda o browińskim herbie,  Legenda o jeziorze Grodno, Legenda o Witkowie. Dużym wsparciem przy powstawaniu projektu była publikacja pt. „Bajki i legendy powiatu toruńskiego czyli podtoruńskie czary-mary” wydana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Tak oto powstały postacie: postać Bł. Juty, rudowłosa Anna z Legendy o browińskim herbie; Kmieć - mąż z siekierą szukający zemsty z Legendy o Szerokopasie; rycerz z włócznią z legendy pt. Jak powstała nazwa jeziora Grodno; postać dziedzica z Witkowa z Legendy o Witkowie; rycerz jadący do Malborka porywający złotowłosą  z Legendy o Szerokopasie.

Plener  odbył się w dniach 11-16 lipca 2022. Ostatniego dnia zorganizowano pokaz rzeźbienia tzw. speed carving w drewnie, czyli pokaz rzeźbienia mniejszej rzeźby w ciągu 1 godziny i tak oto powstało kolejnych sześć  mniejszych rzeźb. Wyrzeźbiono leśne zwierzęta i ptaki.

Z powstałych dzieł z drewna powstała  okazała wystawa plenerowa. Rzeźby dekorować będą teren przy zabytkowej Pastorówce w Zelgnie, tworząc krajobraz artystyczny miejscowego  Centrum Kultury i Tradycji. Wcześniej jednak zostaną odpowiednio zakonserwowane oraz umocowane.

Rzeźby postaci z lokalnych legend oraz folder pt. Lokalne legendy i podania, to nie tylko  efekt projektu, ale też wstęp do lekcji o lokalnej historii i tradycji, które będą prowadzone w miejscowej bibliotece dla odwiedzających „młodych pokoleń”- dzieci i młodzieży.

Wartościowym wkładem projektu, było drzewo przekazane przez Gminę Chełmża, pnie drewna o grubości ok. 1 m i wysokości do 2,5 m, które stanowiło podstawę dalszej pracy artystów rzeźbiarzy. Rzeźby zostały wykonane z kloców drewna liściastego - topoli.

W plenerze udział wzięli następujący artyści: Piotr Jakubowski z Prabut, Michał Grzymosławski ze Szczytna,  Jan Lewicki z Młynar, Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna,  Stanisław Panfil z Mogilna,  Edmund Szpanowski z Sierpca. Panowie reprezentują m.in. Stowarzyszenie Republika Rzeźbiarzy zrzeszające rzeźbiarzy z całej Polski.

Partner projektu: Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

Partner działania: Sołtys Sołectwa Zelgno.

Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony wielu osób, organizacji, instytucji. Stąd też podziękowania dla:

- p. Patryka Zabłockiego – kier. ref. GKOŚ z UG za dostarczenie drewna, całą organizację i logistykę transportu oraz ustawienia pni na placu rzeźbienia w Zelgnie,

- p. Sołtys Zelgna Stanisławie Stasieczek za wsparcie działania i możliwość stworzenia  przestrzeni artystycznej w Zelgnie dla tak wyjątkowego wydarzenia,

- pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zelgnie za przygotowywanie kolacji na artystów oraz poczęstunku lokalnego na zakończenie pleneru,

- dziękuję pani Joli Pawełczyk z Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za pomoc organizacyjną podczas pleneru,

- dziękuję za pomoc pracownikom z UG w Chełmży oraz  brygadzie za uporządkowanie terenu,

- dziękuję panu Łukaszowi Demelowi za pomoc w porządkowaniu terenu,

- dziękuję mieszkańcom Zelgna za miłe przyjęcie tego kilkudniowego wydarzenia  oraz za wyrozumiałość  dla  hałasujących pił rzeźbiarzy oraz obecność i wsparcie podczas kilkudniowego działania.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna pod adresem https://www.facebook.com/Centrum-Inicjatyw-Kulturalnych-Gminy-Che%C5%82m%C5%BCa-265458970298537

Film z podsumowania wydarzenia https://www.youtube.com/watch?v=4Tj1vOXyxHM  

 

 

Justyna Błaszczyk

Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych

 Gminy Chełmża

 

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka