• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

OHP Z OFERTĄ NAUKI

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023 z możliwością zakwaterowania w bezpłatnym internacie. Nauka tutaj jest bezpłatna, a uczeń uzyska możliwość kształcenia w proponowanych szkołach, formach i zawodach.

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASA VII i VIII – Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu

- możliwość nauki od 15 roku życia

- system nauki: dzienny

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

- wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem o zatrudniani i wynagradzaniu młodocianych

  • Różne zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, fryzjer, stolarr
  • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
  • Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu (Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz – tynkarz, Kucharz, Fryzjer, Mechanik poj. Samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Piekarz, Elektryk, Cukiernik, Monter konstrukcji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnej, Automatyk, Elektronik)
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu (fryzjer)
  • Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu (blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)

- system nauki: dzienny

- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych.

  

NAUKA JEST BEZPŁATNA.

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TORUNIU,

POZNAŃSKA 11/13,

TEL. 56 654 70 68 w. 228, 249

e-mail: 2-2osiw.torun@ohp.pl

Uczestnicy OHP objęci zostają opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w ośrodku programach i  projektach, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie doradców zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych lub w warsztatach szkoleniowych OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu  kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy.

 

  • Ośrodek Szkolenia i Wychowania
  • ULOTKA 3 STOR 2

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka