• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Chełmża informuje, że ruszył nabór wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielona jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 2021-2023 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zadanie będzie wykonywała firma wyłoniona przez Gminę Chełmża zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach sierpień – październik 2022 r.

Osoby, które w roku 2022 zamierzają skorzystać z dofinansowania proszeni są o składanie wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami w Urzędzie Gminy Chełmża w terminie do dnia 31.05.2022 r.  Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmża oraz na stronie internetowej tutaj Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
UKRAINA