• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DOPŁATY DO NAWOZÓW

Od 25 kwietnia br. producenci rolni moga składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawnioski wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR. Informcje związane z procedurą ubiegania się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/procedura-ubiegania-sie-w-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-doplaty-do-nawozow?fbclid=IwAR39P_bT6skZAOe19FlJxPXbwpl3f-1yQ15j0gDumA8qoY4qKqvejfW1C7A

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka