• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

E - Uczeń

Gmina Chełmża otrzymała 475 tys. zł w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Wsparcie w rozwoju cyfrowym otrzymają dzieci z rodzin popegeerowskich. Pozwoli to na zakup 190 laptopów i  zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do sprzętu komputerowego. Pierwotnie przewidziane stawki z 3 500 zł za laptop zostały obniżone do 2 500 zł.

Obecnie Gmina Chełmża oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu środków finansowych, gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

Ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Chełmża będzie się komunikować po podpisaniu umowy o powierzenie grantu i otrzymaniu przez gminę środków na realizację zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Osi V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

(KO)

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka