• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca Sołtysi mają swoje święto. Dzień Sołtysa. W całej Polsce jest ich ponad 40 tys. a w Gminie Chełmża mamy ich 28. Przewagę w tym gronie mają kobiety – 15 sołtysek i 13 sołtysów.  Sołtys pełni rolę gospodarza sołectwa. Reprezentuje interesy mieszkańców, jest pośrednikiem pomiędzy wsią a gminą. Jak czytamy na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów "Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego”.

Z reguły sołtys odpowiedzialny jest za organizowanie zebrań wiejskich, podczas których omawiane są sprawy z życia publicznego, a więc dotyczące dróg, infrastruktury wodno - kanalizacyjnej czy energetycznej i świetlic wiejskich. Jako lider swojej społeczności ma realną możliwość, aby aktywizować mieszkańców, skłaniać ich, aby włączali się w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych.

W Dniu Sołtysa Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom życzymy  radości i satysfakcji ze wszystkich działań, jakie podejmujecie.

Życzymy, abyście znaleźli Państwo siłę do pracy na rzecz swoich sołectw i mieszkańców.

Przewodniczący RG Chełmża                                          Wójt Gminy Chełmża

              Janusz Iwański                                                       Jacek Czarnecki

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa nadesłali Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki. Listy z nadesłanymi życzeniami w poniższych załącznikach.

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka