• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

CYFROWA GMINA

Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebujemy usług cyfrowych i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy wsi. Projekt "Cyfrowa Gmina" to olbrzymia szansa na wyrównanie możliwości usług urzędowych w zakresie cyfryzacji.

Gmina Chełmża  dzięki dofinansowaniu będzie mogła sfinansować zakup potrzebnego sprzętu komputerowego jak i zadbać o edukację IT urzędników, co ma bezpośredni wpływ na cyfrowe bezpieczeństwo każdego z nas. Wysokość przyznanego gminie grantu wynosi 294 330 zł.

Pozyskane środki w Urzędzie Gminy Chełmża pozwolą na przeprowadzenie audytu cyber bezpieczeństwa, podniesione zostanie bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, wymieniona zostanie część komputerów, laptopów, urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy oraz ksera. W ramach udzielonego grantu planowany jest również zakup platformy płatności.  Platforma płatności będzie narzędziem przeznaczonym dla mieszkańców(właścicieli nieruchomości), dzięki któremu po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego będą mogli sprawdzić stan płatności podatku od osób fizycznych i odpadów komunalnych. System będzie również informował o kwocie zaległości i ewentualnych odsetkach – objaśnia Paweł Rutkowski, st. informatyk w UG Chełmża. W przypadku nieopłaconych należności właściciel nieruchomości będzie miał  możliwość elektronicznego dokonania płatności. Obsługa płatności będzie zbliżona do obsługi sklepów internetowych w których coraz częściej dokonujemy zakupów. Projekt zakończony zostanie w drugiej połowie 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka