• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

RADNI POPRACUJĄ ZGODNIE Z PLANEM

Radni z naszej gminy popracują w roku bieżącym według przyjętego Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2022 r. Plan prac Rady Gminy zakłada odbycie sesji zwyczajnej raz w miesiącu. Chociaż jeżeli zaistnieje konieczność, radni mogą odbywać sesje nadzwyczajne. Najbliższa z bieżących sesji, to sesja planowana na 1 marca br. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. W porządku obrad najbliższej sesji  zawarto sprawozdania z realizacji z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. i  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chełmża. Radni zapoznaja się również z bieżącą  działalnością i funkcjonowaniem Gminnej Spółki Wodnej i Izby Rolniczej.

Transmisje z obrad sesji i zapisy obrad dostępne są pod adresem https://www.bip.gminachelmza.pl/6561,rada-gminy-chelmza

W załączniku całoroczny Plan pracy Rady Gminy Chełmża w 2022.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka