• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STARTUJE REKRUTACJA SZKOLNA

Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z przyjętymi harmonogramem i kryteriami w postępowaniu rekrutacyjnym. Proces rekrutacji rozpoczyna się 14 lutego br.

Do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Chełmża mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli punkt przedszkolny/oddział przedszkolny/szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w punktach przedszkolnych lub szkołach podstawowych, do których uczęszczają ich dzieci w terminie od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego pod adresem https://www.gminachelmza.pl/10877,2022?tresc=67931

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka