• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZEBRANIA WIEJSKIE STOP !

Zbliża się zwyczajowy termin sprawozdawczych zebrań wiejskich w Gminie Chełmża. Jednak ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia, zebrania planuje się przeprowadzić w późniejszym terminie.

Zebranie Wiejskie powinno rozpatrzeć roczne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawozdanie  z wykonania planu finansowo – rzeczowego sołectwa. Statut Sołectw nie określa terminu, do którego musi nastąpić rozpatrzenie sprawozdań. Akceptacja sprawozdań musi nastąpić najpóźniej do końca br.

Stąd też, zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach odbędą się w pierwszym możliwym terminie  uwzględniającym aktualny stan epidemiologiczny.

Jednak niezależnie od przesunięcia zwyczajowego terminu Zebrań Wiejskich, Sołtys wraz z Radą Sołecką zostają zobowiązani  do sporządzenia sprawozdań: finansowo – rzeczowego oraz z działalności w terminie do dnia 21 lutego br. Następnie gotowe sprawozdania z protokołem z posiedzenia Rady Sołeckiej powinny zostać przekazane w ciągu 10 dni od dnia ich podjęcia Przewodniczącemu Rady Gminy. Rady Sołeckie, w przypadku organizacji spotkań zostają zobowiązane do zachowania wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Sołtys jest również zobowiązany, aby powiadomić radnego reprezentującego okręg wyborczy, do którego należy sołectwo, o terminie posiedzenia Rady Sołeckiej oraz zebrania Wiejskiego.

K.Orłowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka