• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Historia tego miejsca…           

W maju 2005 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Kopca Ziemia Polaków, którego  głównym celem  działalności  było wybudowanie w Kończewicach miejsca pamięci  poświęconego wszystkim Polakom, którzy przelali krew za Ojczyznę. Pomysłodawcą tej idei i wielkim jej orędownikiem był pan Lucjan Bytniewski, rolnik z Kończewic. Do podjęcia stosownych działań przekonał grono osób, które przystąpiły do Społecznego Komitetu Budowy Kopca Ziemia Polaków. Byli to: Edward Majewicz, Witold Suchomski, Władysław Owczarczyk, Jerzy Więckowski, Wojciech Rosiński, Henryk Śmiałek, Józef Kielak, Henryk i Robert Fałkowscy, Stanisław Wilmański, Lucjan Lipniewski, Hanna Łuczak oraz Ewa i Jacek Czarneccy. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kopca Ziemia Polaków wybrano pana Lucjana Bytniewskiego.

W lipcu 2005 roku pierwszą ziemię z Narwiku przywiózł pan Lucjan Bytniewski, który wraz z synem Stanisławem odbył sentymentalną podróż na grób swojego wuja kpt. Aleksandra Morenia. Przywiezioną ziemię przekazał   Jackowi Czarneckiemu Wójtowi Gminy Chełmża. Od tego dnia woreczki z historycznych miejsc były eksponowane w gablotach na terenie Urzędu Gminy. Darczyńcami ziemi były osoby prywatne, uczniowie, organizacje społeczne. Wszystkie ziemie miały udokumentowane pochodzenie. Członkowie Komitetu zabiegali o teren pod budowę kopca, organizowali zbiórki pieniężne, nawiązywali kontakty w wieloma organizacjami w Polsce i na świecie szukając w nich wsparcia.

Z powodu konieczności wpisania organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego 12 lutego 2007 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Budowy Kopca Ziemia Polaków. Uczestniczyli w nim: Władysław Owczarczyk, Henryk Fałkowski, Wiesław Bachan, Wojciech Rosiński,  Franciszek Piróg, Henryk Śmiałek, Edward Majewicz, Jerzy Więckowski, Witold Suchomski, Robert Fałkowski, Lucjan Bytniewski,  Ewa Czarnecka, Piotr Birecki,  Ewa Pudo i Jacek Czarnecki. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano : Lucjana Bytniewskiego, Edwarda Majewicza,  Roberta Fałkowskiego, Ewę Czarnecką,  Franciszka Piroga oraz Wojciecha Rosińskiego i Henryka Śmiałka. Prezesem Zarządu został pan Lucjan Bytniewski. Wpisu do KRS dokonano w maju 2007 roku. Cele Stowarzyszenia były tożsame z celami wcześniej działającego Komitetu.

W tym samym roku została wskazana lokalizacja budowy miejsca pamięci w miejscowości Kończewice. Mur pamięci, jako pierwszą małą architekturę, zaprojektował pan Krzysztof Oleksiak. Obok muru postawiono krzyż i obelisk upamiętniający Jana Pawła II. W kasetonach umieszczono zgromadzone ziemie z miejsc walki i męczeństwa Polaków. Od roku 2008 na tym miejscu odbywają się coroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Tego dnia następuje uroczyste przekazaniem ziem, które są umieszczane w murze pamięci.

W roku 2010 Stowarzyszenie kontynuowało zbiórkę materiałów budowlanych potrzebnych do usypania kopca. Wielu mieszkańców miasta i gminy Chełmża oraz Łubianki zdeklarowało zwożenie materiałów  na budowę kopca oraz wykonywało konieczne wtedy prace ziemne. Na tym etapie prac bardzo dużą pomoc ofiarował pan Krzysztof Wilczyński właściciel firmy drogowej Rogowo.

Działalność Stowarzyszenia Budowy Kopca Ziemia Polaków rozszerzona była o działania edukacyjne. Zorganizowano wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz miejsc związanych z Bitwą Warszawską. Organizowane były wyjazdy do kina na filmy o tematyce historycznej. Odbyła się wycieczka do Muzeum Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu i Pelplina oraz szereg spotkań z młodzieżą szkolną. Istniała ścisła współpraca pomiędzy klasami mundurowymi ówczesnego Gimnazjum w Głuchowie a Stowarzyszeniem Budowy Kopca  „Ziemia Polaków”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończewicach włączali się w dekorowanie tego miejsca z okazji świąt majowych. W 2013 roku w ramach ogólnopolskiej akcji „Majówka z Polską” Miejscu Pamięci  Kopiec „Ziemia Polaków” Prezydent RP nadał tytuł Najpiękniej Udekorowanej Przestrzeni Publicznej.

W 2012 roku pan Lucjan Bytniewski otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Z powodów zdrowotnych ustępił z funkcji prezesa. Walne Zebranie organizacji wybrało nowy Zarząd, w skład którego wchodzą Ewa Czarnecka, Edward Majewicz, Krzysztof Oleksiak, Wojciech Rosiński i Jolanta Targosz. Prezesem Stowarzyszenia zostaje Wojciech Rosiński, wiceprezesem Krzysztof Oleksiak, sekretarzem Ewa Czarnecka a skarbnikiem Jolanta Targosz.

W roku 2014 pożegnaliśmy pana Lucjana Bytniewskiego. Wkrótce odeszli także pan Edward Majewicz i Witold Suchomski pozostając w naszej pamięci jako zaangażowani członkowie stowarzyszenia.

 Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na realizację projektów „Wielkie tajemnice przeszłości” i „Wspólne korzenie. Polsko-mołdawskie spotkania”. Było organizatorem wystaw historycznych dzięki współpracy z IPN i Muzeum Wojsk Lądowych, które od 2013 roku objęło patronatem naszą lokalną inicjatywę. Stowarzyszenie było również wydawcą Przewodnika turystycznego - Gmina Chełmża.

W 2021 roku prace związane z budową Kopca nabrały tempa. Zapadła decyzja o zakończeniu tej oryginalnej na skalę kraju inwestycji. Dzięki współpracy z Samorządem Gminy Chełmża  zakończono budowanie Kopca „Ziemia Polaków”, którego zwieńczeniem jest orle gniazdo. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Chełmża, za co dziękujemy Radnym, którzy poparli naszą inicjatywę. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Wójta  Jacka Czarneckiego za lata wspierania tej idei, konsekwencję i pomoc.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Chełmża: pani Ewie Pudo, pani Teresie Wolin, pani Katarzynie Orłowskiej oraz  panu Patrykowi Zabłockiemu a także panu kowalowi Wojciechowi Piaseckiemu. Podziękowania kierujemy do wiceprezesa Stowarzyszenia pana Krzysztofa Oleksiaka za wieloletnie czuwanie nad estetyką tego miejsca. Dziękujemy wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwu Budowy Dróg z Torunia oraz wszystkim życzliwym Sponsorom.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka