• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZBRODNIA POMORSKA - LAS W SKRWILNIE

Ziemia z lasu w Skrwilnie.

Jesienią 1939 po napaści Niemiec na Polskę, okupanci przystąpili do ludobójczej akcji rozstrzeliwania osób zaangażowanych w umacnianie polskości. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego. W latach 1939-1945 w lesie skrwileńskim hitlerowcy dokonywali masowych egzekucji.  Rozstrzelano tu od 1400 do 3650 osób. Wśród ofiar znajdowało się między innymi 65 nauczycieli, podstępnie aresztowanych podczas urządzonej przez Niemców pedagogicznej "konferencji" oraz księża, urzędnicy, ziemianie, rzemieślnicy, harcerze i członkowie żydowskiego Judenratu z Rypina. Niemieccy zbrodniarze zakopywali w dołach również zwłoki zamordowanych w “Domu Kaźni” w Rypinie. Masowe zakopywanie zwłok pośród skrwileńskich lasów trwało do roku 1944, kiedy to hitlerowcy nakazali rozkopywać masowe mogiły, a ciała palić, by zatrzeć ślady swoich zbrodni.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka