• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

INKUBATOR DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

W ramach największej inwestycji współfinansowanej z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku na lata 2016 - 2023 powstał Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży. Inkubator Przedsiębiorczości, to miejsce stworzone nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również firm, które prowadzą już działalność gospodarczą. Misją Inkubatora jest rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” poprzez stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia własnego biznesu.

Skutkiem powyższych działań jest oddanie do dyspozycji przyszłych najemców 15 biur o powierzchni od 9 m² do 20 m² oraz sali konferencyjnej, w której możliwe będzie organizowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowo - konferencyjnym dla ok. 30 osób.

Podmiotom, które będą zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie Inkubatora już niebawem zapewnione zostanie również bezpłatne doradztwo związane z możliwością pozyskania środków finansowych na ten cel, doradztwo finansowo – księgowe w zakresie m. in. wyboru właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej, czy też doradztwo prawne dotyczące wyboru jej formy prawnej.

Przedsiębiorstwa korzystające z usług Inkubatora będą prowadzić działalność gospodarczą na własny koszt i ryzyko.

Beneficjentem pomocy jest Gmina Miasta Chełmża, która zaadaptowała budynek po dawnym szpitalu dziecięcym w Chełmży przy ul. Hallera 7 na cele nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczości.

Z oferty inkubatora mogą korzystać podmioty z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” (Miasto Chełmża, Gminy: Chełmża, Łubianka Łysomice, Papowo Biskupie) rozpoczynające lub prowadzące już działalność w początkowej fazie istnienia. Wsparcie inkubatora może trwać od roku do czterech lat.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora zobowiązani są złożyć wypełniony formularz aplikacyjny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, przy ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży oraz cennikiem świadczonych usług. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Kierownik Inkubator pod numerem telefonu: 730 987 153.

Formularze do pobrania:

https://www.chelmza.pl/9865,aktualnosci?tresc=76260

Foto.UM Chełmża

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia