• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WÓJT W RADZIE PROGRAMOWEJ

Pałac w Nawrzearchitektura i ludzie to tytuł wystawy plenerowej, która jest dostępna na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu ( Plac Teatralny 2). Otwarcie wystawy było wstępem do powołania Rady Programowej Kujawsko – Pomorskiego  Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Do udziału w pracach Rady zaproszony został Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

Kujawsko – Pomorskie Centrum dziedzictwa w Toruniu powołane zostało w roku bieżącym, a jego zamiarem jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko – pomorskiego. A jednym z głównych zadań tej instytucji jest przywrócenie historyczno – architektonicznych i przyrodniczych zespołu pałacowo – parkowego w Nawrze, w którym tworzone będzie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. Nawra ma stać się miejscem kultywowania bogatych tradycji, historii i osiągnięć rodów ziemiańskich na terenach Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw oraz upowszechniania materialnego i niematerialnego dorobku kultury wiejskiej. W tym celu pomocna ma być nowo powołana Rada Programowa Kujawsko – Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

  • Uroczystość powołania członków Rady poprzedziło otwarcie wystawy plenerowej w Toruniu Pałac w Nawrze – architektura i ludzie. W otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego i mieszkańcy Nawry: dawna Sołtys i obecna Przewodnicząca KGW Nawra Alicja Glaszka, dr Marek Rubnikowicz, Sołtys Nawry Marianna Rolbiecka, Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk, Proboszcz Parafii w Nawrze ks.kan. Tadeusz Kozłowski i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

K.Orłowska

  • 245198064_330129282211180_7488451426312808034_n
  • 245145785_163197012669502_4265088723716845602_n

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia