• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KOMPUTER ZA DARMO

Uczniowie  mieszkający w gminie popegeerowskiej i mający członka rodziny  (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, dziadka, pradziadka/opiekuna prawnego), który kiedyś pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR mogą ubiegać się o darmowy sprzęt komputerowy na potrzeby edukacji. Chcąc ubiegać się o takie wsparcie należy pilnie wypełnić oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dołączyć dokument świadczący o zatrudnieniu w dawnym PGR .

Oświadczenie  i zgodę na przetwarzanie danych można pobrać ze strony internetowej Urzędu  Gminy Chełmża, w  sekretariatach Gminnych Szkół  Podstawowych oraz w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża (ul. Paderewskiego 11a II piętro). Potrzebne druki dostępne są także poniżej w załącznikach.

Wypełnione dokumenty należy  składać do szkół lub w ZEAS Gminy Chełmża do dnia 22.10.2021.

ZEAS

 Tel. 663 533 500

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia