• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DLA KOGO PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Do 512 mieszkańców z Gminy Chełmża trafiły ostatnie już w tym roku paczki żywnościowe. Żywność przekazana została w  ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Partnerem lokalnym Programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Żywność przez podopiecznych GOPS-u tym razem odebrana została  wyjątkowo w Punkcie Informacji Turystycznej w Chełmży przy współpracy z Caritas Diecezji Toruńskiej.

W ramach programu z pomocy skorzystało 512 osób, a dokładnie 170 rodzin. Wśród obdarowanych znalazły się 53 gospodarstwa samotnie gospodarujące, 26 gospodarstwa domowe 2-osobowe, 19 gospodarstw 3-osobowych, 26 gospodarstw 4-osobowych, 30 gospodarstw 5-osobowych, 13 gospodarstw 6-osobowych oraz 2 rodziny 9-osobowe.

Pomoc skierowana była do osób spełniających kryteria kwalifikalności tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której dochód miesięczny nie przekroczył 1542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1161,60 zł na osobę w rodzinie. Głównymi powodami zakwalifikowania do Programu u rodzin z terenu gminy Chełmża były: niepełnosprawność (43), ubóstwo (26), wielodzietność (24), ochrona macierzyństwa (21), długotrwała choroba (17), bezrobocie (1), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (1), rodzina niepełna (1), inne (36).

Osoby objęte pomocą w ramach Programu oprócz otrzymania wsparcia w postaci paczek żywnościowych miały  możliwość uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

  • 1634114471568
  • 1634114497130
  • 1634121895378
  • 1634114497125
  • 1634114497133
  • 1634121895385

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia