• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

POMAGA ASYSTENT OSOBISTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży od maja br. realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi  24.384,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu Ich do lub
  z placówki oświatowej (wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

W ramach Programu wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostały  dwie  osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża. Pomoc przez asystenta świadczona będzie do grudnia br. W ramach zawartej umowy asystent od maja tego roku świadczy pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Czynności te polegają na wychodzeniu na spacer, pomocy w ubieraniu się, w przyrządzaniu posiłków, utrzymaniu porządku jak i  higieny osobistej.

Anna  Bykowska

0XlIkkQ+Z3wJkuRSlkPpmCRJgv8H8x3OQ7H+okYAAAAASUVORK5CYII=

 

 

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia