• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Plakat_-_spotkania_z_NGO_kujawsko-pomorskie_02

SPOTKANIE ORGANIZACJI Z WOJEWÓDZTWA - zaproszenie

       Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin spotkania: 10 maja 2021 r. godz. 17:00-20:00. Forma online na platformie ZOOM. Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę wysyłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  Osoby zgłoszone otrzymają zwrotnie link do spotkania. Główny organizator spotkania - Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Program spotkania:

1.    Powitanie i otwarcie spotkania.
- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
- Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
- Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
- Anna Leszczyńska, Przewodnicząca RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Jolanta Pisarska-Bitowt, Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

3.  Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
- Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

4.    Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
- Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5.    Nie takie straszne RODO.
- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:
- Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Województwem Kujawsko-Pomorskim.

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny