• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

            Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week - EIW) jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku obchodzony będzie w dniach 26 kwietnia - 2 maja, pod hasłem „Zapobiegać. Ochraniać. Uodporniać”. Stałym celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla naszego zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych. Obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień są jedną z najbardziej rozpoznawalnych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim.

           Inicjatywa jest realizowana i wspierana na poziomie krajowym i lokalnym przez poszczególne państwa, a także przez organizacje międzynarodowe i  pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia. By był on osiągalny w jak najszerszym zakresie do grona ambasadorów Europejskiego Tygodnia Szczepień zapraszani są wybitni eksperci, naukowcy, którzy swoim autorytetem oraz doświadczeniem mogą wpłynąć na zmianę świadomości oraz postaw społecznych.

Wyzwania związane z promocją szczepień ochronnych oraz budowaniem długofalowego zaufania do nich są jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego, a ich realizacja leży w szeroko pojętym interesie społecznym. Europejski Tydzień Szczepień stanowi znakomitą okazję do  podejmowania tego typu wyzwań. Dlatego też w okresie tym realizowanych jest szereg inicjatyw mających na celu szerzenie wiedzy na temat szczepień ochronnych, ich skuteczność oraz roli jaką odgrywają w profilaktyce zdrowotnej.

Europejski Tydzień Szczepień jest również okazją do podkreślenia znaczenia osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Należy tu wymienić min. naukowców, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracowników ochrony zdrowia, rodziców którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych, których nie można zaszczepić oraz każdego kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

           W Polsce w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień prowadzona będzie kampania informacyjna promująca szczepienia ochronne. Informacje na powyższy temat zamieszczane będą na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych różnych instytucji , w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji nt. szczepień:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/

https://www.ioz.org.pl/dobre-praktyki-w-szczepieniach

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny