• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Informacja w sprawie rozbudowy sieci dróg rowerowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wydaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, decyzją ZRID nr 9/2019 z dnia 03.10.2019 r., rozpoczynamy roboty budowlane w ramach inwestycji: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”. Firmą odpowiedzialną za realizację robót jest Zakład Drogowo Budowlany ROGOWO Sp. z o.o. 

Zgodnie z przedmiotową Decyzją nr 9/2019 pkt XVII. nadanie jej przez Wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności zobowiązuje Państwa do niezwłocznego wydania nieruchomości oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Na mocy przywołanej decyzji, Wojewoda Kujawsko – Pomorski prowadzi postępowania w sprawie odszkodowania za przejmowany grunt pod pas drogi wojewódzkiej a także za elementy składowe przejmowanych działek (ogrodzenia, bramy wjazdowe, roślinność, itp.). Na potrzeby dokonania wyceny Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołuje niezależnego rzeczoznawcę, który będzie się z Państwem indywidualnie kontaktował, przed przystąpieniem do oględzin i sporządzeniem obmiaru. Do czasu wejścia rzeczoznawców prosimy o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej posiadanych przez Państwa dóbr na gruncie, który ma przejść pod nowy pas drogi wojewódzkiej. Zarządca drogi również sporządzi dokumentację przedstawiającą stan obecny na Państwa nieruchomościach, które zostają wywłaszczone. Ponieważ prowadzenie procedury odszkodowawczej jest niezależne od inwestora, podjęte wcześniej działania w zakresie oględzin i spisu pozwolą na rzetelne odzwierciedlenie składników, które powinny podlegać wycenie przy określaniu wysokości kwoty odszkodowania.

Prosimy o wyrozumiałość i liczymy na Państwa współpracę, aby wspólnymi siłami udało się zrealizować inwestycję, która ma Państwu służyć i zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.    

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Leszek Nitka
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny