• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY

Uprzejmie informuję, że od dnia 26.11.2020 r. obowiązują następujące zasady obsługi interesantów:

1) Biuro obsługi interesanta zostało uruchomione na parterze budynku. (Wejście do biura znajduje się w prawej części budynku, we wnęce, a przy wejściu wiszą tablice informacyjne koloru zielonego). 
Zakres załatwianych spraw na stanowiskach:

A - informacja ogólna, przyjmowanie wniosków, deklaracji ( biuro podawcze), wydawanie druków, działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe.

B - ewidencja ludności, dowody osobiste, potwierdzenie profilu zaufanego,

C – stanowisko do konsultacji bezpośredniej z pracownikami UG we wszelkich innych sprawach nie cierpiących zwłoki  -  po uprzednim umówieniu terminu spotkania. 

2) Niezależnie od uruchomienia biura obsługi interesanta mając na uwadze konieczność  zachowania szczególnej ostrożności zachęcam Państwa do: 

- składania wniosków/podań/deklaracji/dokumentów/innych pism i zapytań w następujących formach:

a) przesłanie z wykorzystaniem platformy e-puap,
b) przesyłanie na adres email: info@gminachelmza.pl
c) przesłanie pocztą tradycyjną.

- kontaktowania się z pracownikami droga telefoniczną tel. 56 675-60-76, 56 675-60-77, 56 676-60-78.

W przypadku nieobecności pracownika zostaniecie Państwo poproszeni o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz tematu sprawy. Następnie (max. w terminie 48 godz.) skontaktuje się z Państwem pracownik, który udzieli wyjaśnień lub ustali datę i godzinę spotkania.

3) Kasa Urzędu Gminy od dnia 27 listopada br będzie czynna w każdy wtorek i piątek od godz. 7.00 do 14.00. 

O kolejnych zmianach w pracy UG będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia