• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

60 – Lat SP ZELGNO

           19 listopada minęło 60 lat kiedy oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej w Zelgnie. Jubileusz bardzo zacny. Zelgnieńska Tysiąclatka (tak nazwano szkoły oddane na 1000-lecie Państwa Polskiego) ma bogatą historię popartą masą zdjęć i wieloma ciekawymi dokumentami. W ciągu tych 60 lat mury szkoły opuściło wielu i to wielu  absolwentów. W murach szacownej Jubilatki niestety z powodu obecnej sytuacji pandemicznej nie zgromadzili się z tej okazji liczni i dostojni goście, emerytowani pracownicy, absolwenci szkoły i jej przyjaciele, jak to do tej pory przy tego rodzaju uroczystości bywało. Jednak  my, sięgamy do jej historii i wspominamy. Bo naprawdę warto. Z okazji jubileuszu - Szkoły w Zelgnie dawniej i dzisiaj, bogaty zbiór fotografii już w najbliższym wydaniu Gazety Gminy Chełmża KURENDA.  

K.Orłowska

 

Z dziejów szkoły….

Szkołę w Zelgnie uruchomiono w 1907 r. Składała się ona z dwóch sal uczniowskich, 11 pokoi, kuchni i piwnicy. Pracowało w niej dwóch nauczycieli. W 1920 r. poniemiecką placówkę przejęła Gmina Zelgno.

13 marca 1945 r szkołę reaktywowano po przerwie – spowodowanej II wojną światową. W ciągu 6 dni do placówki zapisało się 160 uczniów. Do 15 kwietnia było ich już 254 !

Pierwszym kierownikiem powojennej szkoły był Leopold Getler. W ciągu dwóch lat liczba uczniów wzrosła do 308.  Szkoła pracowała w trudnych warunkach lokalowych, lekcje odbywały się do późnego popołudnia. Dodatkowe sale lekcyjne urządzono w budynku mleczarni i w miejscowej gospodzie.

W roku szkolnym 1947/48 rozpoczęto budowę baraku szkolnego, który miał zastąpić pamiętający jeszcze pruskie czasy budynek starej szkoły. Nowy barak z sześcioma salami lekcyjnymi, ukończono wiosną i 26 czerwca 1948 r., w pierwszą sobotę wakacji, uroczyście oddano go do użytku. W zwolnionym budynku starej szkoły urządzono Radę Gromadzką oraz mieszkania dla nauczycieli. 14 lipca 1949 r. – obowiązki kierownika szkoły przejął Kazimierz Zagórski.

Trudne warunki lokalowe szkoły wymusiły batalię kierownictwa szkoły o budowę nowego obiektu. Powołany został Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Zabiegi Kazimierza Zagórskiego zakończyły się sukcesem i wydano zgodę na budowę. Głównym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Toruniu. 22 lipca 1960 r. w ławie fundamentu u głównego wejścia wmurowano akt erekcyjny. Fundatorami szkoły byli mieszkańcy gromady Zelgna i innych miejscowości powiatu toruńskiego, którzy dobrowolnie opodatkowali się na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół.

Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego nastąpiło 19 listopada 1960 r.

Nowa szkoła posiadała 7 izb lekcyjnych, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną, pokój zajęć i wiele innych pomieszczeń. Stanęła w miejscu wyburzonego kościoła ewangelickiego, naprzeciwko starego budynku szkolnego. Do pracy w świeżo oddanym obiekcie przystąpiło 8 nauczycieli.

28 stycznia 1966 r. nowej placówce, dotąd nazywanej po prostu „Szkołą nr 1114”, nadano imię Władysława Broniewskiego zgodnie z  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 stycznia 1966 r. W dniu 23 czerwca 1966 roku w czasie szkolnej uroczystości zrealizowano ten cel. 

W 1969 r. kierownikiem szkoły został mgr Heliodor Czarnowski, pełniący tę funkcję do 1973 r.

W roku 1970 – 22 kwietnia szkolnemu Szczepowi Harcerskiemu zostaje nadane imię 25-lecia PRL. Szczep tworzyły 3 drużyny, a zbiórki prowadzą oddane harcerskiej sprawie nauczycielki – druhny Lucyna Nadolna, Małgorzata Flemming i Anna Kowalczyk.

1 września 1975 r. szkoła w Zelgnie została podniesiona do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej. Pod jej kuratelą znalazło się łącznie 1760 uczniów, kształconych przez 104 nauczycieli. Dyrektorem placówki został Zbigniew Zagórski, zajmujący to stanowisko przez kolejne 9 lat. W tym samym czasie do szkoły zostają skierowane sześciolatki rozpoczynające naukę w „zerówkach”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły jest fakt odsłonięcia w 1979 roku popiersia patrona szkoły Władysława Broniewskiego – stojącego do dziś w holu szkolnym  na parterze.

Rok 1981 to wprowadzenie 5-dniowego tygodnia nauki. Dawał on uczniom więcej czasu na weekendowy wypoczynek. W tym samym roku zlikwidowano Zbiorczą Szkołę Gminną w Zelgnie.

W roku 1984 na wcześniejszą emeryturę odchodzi jeszcze młody, ale walczący z ciężką chorobą dyrektor Zbigniew Zagórski. Obowiązki dyrektora SP w Zelgnie obejmuje Iwona Drożyńska.

Od roku szkolnego 1986/87 szkołą kierują kolejno:

Andrzej Modliborski z zastępcą Anną Kowalczyk

Józef Mynett z zastępcą Anną Kowalczyk

Zbigniew Walecki z zastępcą Iwona Drożyńską

Iwona Drożyńska z zastępcą Zytą Luntkowską

Beata Zając z zastępcą Marzeną Nowacką.

W roku 1990 w Pluskowęsach zostaje uruchomiona nowa szkoła podstawowa, do której przechodzi część uczniów z Zelgna.

Reforma oświaty w 1999 roku zmienia sytuację placówki. Od tego momentu w jednym budynku funkcjonują Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zelgnie. To także rok, w którym na emeryturę odchodzi dyrektor Zbigniew Walecki.

Koniec roku szkolnego 1999/2000 to pożegnanie ostatnich absolwentów klasy VIII.

W następnym roku oddano do użytku wyremontowaną szkołę w Pluskowęsach, która pełni funkcję gimnazjum. Pozwoliło to odciążyć zelgnieńską placówkę uczącą od tego momentu klasy I–VI.

Rok 2000 to także debiut Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Gminy Chełmża, powtarzanego rokrocznie do chwili obecnej. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Chełmża.

5 listopada 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły, w którym umieszczono pięć sal lekcyjnych i bibliotekę.

W czerwcu 2016 r oddano do użytku nową salę widowiskowo-sportową, która z powodzeniem zastąpiła 54 letnią poprzedniczkę. Od tego momentu szkoła w Zelgnie dołączyła do elitarnej grupy placówek mogących pochwalić się nowoczesnym i profesjonalnym zapleczem sportowym.

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej było ostatnią imprezą prowadzoną przez panią dyrektor Iwonę Drożyńską. Od następnego roku szkolnego zastąpiła ją pani Beata Zając.

Po reformie oświaty i likwidacji gimnazjów, Szkoła Podstawowa w Zelgnie przejęła obiekt w Pluskowęsach. Od tego czasu placówka funkcjonuje równolegle w dwóch kompleksach budynków mieszczących się w obu tych miejscowościach.

Opr. Beata Zając, Dyrektor SP Zelgno

Foto. Zbiory UG Chełmża i SP Zelgno

 • Barak, w którym umieszczono dodatkowe sale lekcyjne...
 • Budynek pierwszej szkoły w Zelgnie na pocztówce z 1907 r.
 • foto 6
 • foto 8
 • 09.04 (12)
 • DSC_0883
 • DSC_0018
 • DSC_0409
 • P1020674

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia