• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Clipboard01

SKORZYSTAJĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCY

Bezpłatna żywność trafia tam, gdzie najbardziej jej potrzebują. Dystrybucję żywności prowadzi Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Chełmży. Żywność, którą rozdysponowują pochodzi z Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020, partnerem lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 
Rodziny  korzystające z  pomocy żywnościowej muszą spełnić kryteria  kwalifikacyjne  do statusu osób najbardziej potrzebujących. Podsumowując, są  to  osoby  i rodziny znajdujące  się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające   zarówno kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria  dochodowe. Dochód nie może przekroczyć  200%  kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej  jest to kwota 1402 zł  i dla osoby w rodzinie - 1056  zł.
 
Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża. Żywność przez osoby zakwalifikowane do programu odbierana jest w Chełmżyńskim  Ośrodku Wsparcia Caritas mieszczącym się w Chełmży przy ul. Polnej 20. 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
Anna  Bykowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka