• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SZKOLENIA DLA KGW

          Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich. Głównym celem szkoleń jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania. Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z dziewięciu województw,  w tym kujawsko-pomorskiego.

         Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.  Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z UG Chełmża, insp. K. Orłowska tel. 56 675 60 76 lub 739 000 114. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. (decyduje data wpływu/stempla pocztowego). Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia poniżej  w załączniku.

K. Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka