• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

JEST FOTOWOLTAIKA - TERAZ CZAS NA ZYSK

       Gmina Chełmża zakończyła projekt pn. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”. Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020  w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18). Projekt polegał na dostawie wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, na budynkach gospodarczych i na gruncie w ilości 68 szt. oraz na budynkach użyteczności publicznej w ilości 7 szt. na terenie Gminy Chełmża.
W mikroinstalacje fotowoltaiczne wyposażone zostały  budynki świetlic wiejskich w Bielczynach, Dźwierznie, Nawrze, Liznowie, Zajączkowie i w Skąpem oraz budynek przedszkola w Skąpem.  
        Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmża. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie  1.824.000 zł. Kwota dofinansowania  unijnego to ok. 784.556 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych. Udział finansowy uczestników projektu, w zależności od mocy zainstalowanej mikroinstalacji wyniósł od blisko 8 do 20 tys.  zł.  

AzCGi3bD0XSRAAAAAElFTkSuQmCC

T. Wolin

 

  • 1590656861950
  • 1590666265715
  • 1591089959526
  • 1591100873915
  • 1591264383579

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka