• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DOBRY START 300 dla ucznia

          Od 1 lipca trwa nabór wniosków do programu „Dobry Start”. Świadczenie te przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie w wysokości 300 zł otrzymają także uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od osiąganych dochodów, ponieważ nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zachęca mieszkańców gminy do składania wniosku elektronicznie poprzez :

  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS,
  • ePUAP,
  • bankowości elektronicznej.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopad.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola,
  • na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce,
  • studentom.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych i Rodzinnych: tel. 56 675-29-28 wew. 41, 34, 37.

Agnieszka Pawlak

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka