• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Nowe laptopy i tablety do zdalnej nauki

         Gmina Chełmża otrzymała 60.000 zł grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „ZDALNA SZKOŁA”. W ramach dofinansowania zakupiono 22 laptopy i 5 tabletów za kwotę 60.734,94 zł. Wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Szkoła Podstawowa w Kończewicach i Szkoła Podstawowa w Zelgnie. Pomoce dydaktyczne zostały dokładnie 20 kwietnia br. przekazane do szkół, a następnie wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, aby wesprzeć zdalną naukę - informuje Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża Katarzyna Podlaszewska. Po zakończeniu stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej jednostki oświatowej. Gmina Chełmża jeszcze w maju  złożyła wniosek do kolejnej edycji Programu „ZDALNA SZKOŁA +” na kwotę 75.000 zł. W przypadku przyznania grantu dla wszystkich czterech szkół podstawowych zostanie kupionych 28 nowych laptopów oraz 5 tabletów - dodaje Kierowniczka ZEAS-u.  W pierwszej kolejności sprzęt zostanie wypożyczony uczniom – zwłaszcza z rodzin wielodzietnych (3+)

K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka