• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Utylizacja azbestu

          Rusza kolejna edycja naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Chełmża, ujętej w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest. Dotacja obejmuje koszt usunięcia oraz utylizacji materiałów azbestowych, nie pokrywa za to wydatków związanych z położeniem nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków  przyznanych na ten cel na rok 2020. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy w Chełmży zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża od 28 maja do 15 czerwca 2020 r. Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmża oraz na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce „druki do pobrania – Ochrona Środowiska”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka