• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

JUBILEUSZ W BIAŁO-ZIELONYCH BARWACH

             27 MAJA  obchodzimy  Dzień Samorządu Terytorialnego. Mija 30 lat od momentu utworzenia samorządów, uznawanego za  jeden z największych sukcesów wolnej Polski. Przy takim jubileuszu rodzi się zasadnicze pytanie, co najbardziej odmieniło Gminę Chełmża ?
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, tereny rekreacji i sportu. Remonty świetlic, szkoły, świetlice wiejskie. Inicjatywy społeczne. Projekty wielkie, jak Odnawialne Źródła Energii  i te najmniejsze, jak integrujące mieszkańców naszych wsi. Zmiany te wszystkie najbardziej widoczne są na przeglądanych dzisiaj zdjęciach z minionych  trzydziestu lat, porównywanych z rzeczywistym otoczeniem w gminie.
          Planowane wydarzenia na tę okoliczność, w związku z epidemią koronawirusa będą wyglądały inaczej jak podczas poprzednich jubileuszy. Tym razem nie będzie obchodów z festynami, ale za to są nowe pomysły, które też pewnie mieszkańcy docenią. Stawiamy na czytelną wizualizację, która ma przypominać mieszkańcom o tym ważnym wydarzeniu dla ich gminy. Jak wizualizacja, to tylko w gminnych barwach herbu i flagi.
              Na pewno 26 maja odbędzie się sesja Rady Gminy Chełmża. Jednym z punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie nadania tytuły Zasłużony dla Gminy Chełmża rekomendowanym mieszkańcom gminy. Ruszył na portalach społecznościowych cykl filmów prezentujących minione 30 lat w Gminie z udziałem mieszkańców. Biało – zieloną akcję rozpoczęły też gminne instytucje kultury, a w propozycjach  konkurs Zgaduj – Zgadula o gminie, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży i oczywiście wszystko w trybie online. Na terenie gminy zaplanowana  jest akcja obflagowania i plakatowania wsi i sołectw. Biało – zielone flagi przyozdobią w najbliższych dniach gminne obiekty użyteczności publicznej jak szkoły, świetlice wiejskie, strażnice OSP, biblioteki i zawisną na masztach w centrach wsi, a na tablice wiejskie trafią okolicznościowe plakaty. Z okazji jubileuszu wydane zostały również karta  okolicznościowa i stempel.
Najważniejsze fakty, wydarzenia, postacie  z minionego trzydziestolecia gminy przypomni mieszkańcom specjalne wydanie Gazety Gminy Chełmża KURENDA. Gazeta ta, mieszkańców gminy informuje już od 1997 roku. Dlatego w tym ważnym wydarzeniu nie mogłoby jej również zabraknąć.
Także w wydaniu  finiszuje gminna publikacja, zresztą kolejna już w zbiorach Gminy Chełmża. Tym razem dokumentująca  30 lat odrodzonej samorządności w Gminie Chełmża, której autorem jest dr hab. Piotr Birecki. Zresztą w gminie znany z wcześniejszych już publikacji, w tym „Gmina Chełmża. Szkice z dziejów” wydanej 2010 roku. Zachęcamy mieszkańców Gminy do wywieszenia na swoich domach biało-zielonych flag i uczczenia 30-tych urodzin Gminy Chełmża.

K. Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka