• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ARMIA WZYWA

        Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia.

       Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 2001 roku, a także w latach 1996-2000, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją objęte będą też osoby urodzone w latach 1999-2000, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
      Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1996-2000, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.
Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji przed komisją, grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności.
Mieszkańcy Gminy Chełmża mają stawić się na Komisję Kwalifikacyjna w terminie określonym na wezwaniu. Okres w jakim odbędzie się komisja Kwalifikacyjna mieszkańców gminy:
04.03.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00,
05.03.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00,
06.03.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00
Miejsce - TORUŃ  ul. TUWIMA 9 , KLUB KAMELEON  

Insp.ds Obronnych Edward KANIECKI

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
KOMUNIKAT