• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW

         Rząd zdecydował o wsparciu dla rolników. W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy. To np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.
Wsparcie finansowe będzie rekompensowało rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt.
Stawki pomocy wyniosą (na rok):
•    595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
•    329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
•    185 zł na krowę mleczną (wypas),
•    301 zł na lochę,
•    24 zł na tucznika.
Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r. Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus. Zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.
Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r.

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka