• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Głuchowo - KLUB MŁODZIEŻOWY w działaniu

          W Głuchowie realizowany jest projekt „Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie”. Realizatorem projektu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Sporym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki, podczas których dzieci uczą się budować i programować modele robotów. W ramach Klubu zakupiono zestaw gier i zabaw edukacyjnych, sprzęty i klocki  do robotyki oraz materiały niezbędne do prowadzenia pozostałych zajęć. Odbyły  także pierwsze zajęcia pt. "Angielski na wesoło", które  poprowadził nauczyciel języka angielskiego. Kolejne spotkanie o charakterze świątecznym z językiem angielskim już 19 grudnia.
          Z kolei jeszcze wcześniej, bo 5 grudnia odbędzie się  pierwsza wycieczka tj. mikołajkowa do kina, w planie jeszcze dwie wycieczki w okresie ferii zimowych. Zapewne w Klubie  nie zabraknie akcentów świątecznych. Nad „klubową” grupą czuwa opiekun, zatrudniony w ramach projektu. finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Grant zostały udzielony w ramach projektu „ Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.
        Celem działania Klubu Młodzieżowego jest zaoferowanie młodym ludziom przyjaznego miejsca, gdzie mogą odnaleźć się w grupie rówieśniczej, spędzić w sposób konstruktywny i kreatywny czas wolny oraz rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania. W Klubie szczególną uwagę zajmuje budowanie więzi wśród uczestników, współpraca między dziećmi i młodzieżą, wspieranie rówieśników i młodszych kolegów oraz budowanie przekonania o współtworzeniu klubu przez samych uczestników - mówi Dyrektor CIK Gminy Chełmża Justyna Błaszczyk.
Realizacja projektu to listopad 2019 r. - luty 2020 r. Do Klubu w Głuchowie uczęszcza 11 uczestników. Korzystanie z Klubu Młodzieżowego jest bezpłatne. Zajęcia w Klubie odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00-19.00 w głuchowskiej bibliotece. W programie zajęć realizowanych w Klubie jest także  pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia edukacyjno-rekreacyjne i zajęcia socjoterapeutyczne - dodaje Justyna Błaszczyk. 

        Projekt grantowy jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „ Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Całkowita kwota projektu wynosi 31 578,95 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFS wynosi 30 tyś zł.

K.Orłowska

Foto: CIK Gminy Chełmża

 

  • 3
  • 5
  • 10
  • 17
  • 24
  • 38
  • 40

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny