• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

POMOC SPOŁECZNA - Strategia w opracowaniu

ANKIETA - zapraszamy do udziału!

       Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy. Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
        W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 14.10.2019 r. do 28.10.2019 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Chełmża mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Zebrane odpowiedzi pozwolą określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
        Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży oraz w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w poniżej w załączniku.
       Wypełnione formularze można przekazywać bezpośrednio do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gops@gminachelmza.pl
                        
Dziękujemy za udział w badaniu!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmży

ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża
tel.: 56 675 60 19
e-mail: gops@gminachelmza.pl

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny