• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WNIOSKUJEMY O STYPENDIUM

        Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z funduszu  im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznane zostaną już według nowych zasad. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w okresie od 1 do 30 lipca. O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, na okres jednego roku szkolnego od 1 września do 30 czerwca. Wysokość stypendium zwiększy się do  150 zł miesięcznie. Stypendia przyznane zostaną na podstawie listy rankingowej sporządzanej na podstawie średnich ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym przez uczniów ubiegających się stypendium. Ilość przyznanych stypendiów jest ograniczona limitem środków w budżecie Gminy Chełmża przeznaczonych na stypendia. Stypendia przyznaje się do wyczerpania limitu środków. Stypendysta, który wykaże się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzyma dodatkowe jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium. Dla uczniów szkół technicznych dopuszcza się uzupełnienie wniosku do 30 września o świadectwo po zaliczeniu praktyk odbytych w okresie wakacji. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej „druki do pobrania” lub w ZEAS. Szczegółowy regulamin z wzorem wniosku dostępny pod adresem: https://www.bip.gminachelmza.pl/plik,31056,uchwala-nr-xii-85-19-w-sprawie-regulaminu-przyznawania-stypendiow-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych.pdf

K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny