Urząd Gminy Chełmża

WNIOSKUJEMY O STYPENDIUM

        Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z funduszu  im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznane zostaną już według nowych zasad. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w okresie od 1 do 30 lipca. O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, na okres jednego roku szkolnego od 1 września do 30 czerwca. Wysokość stypendium zwiększy się do  150 zł miesięcznie. Stypendia przyznane zostaną na podstawie listy rankingowej sporządzanej na podstawie średnich ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym przez uczniów ubiegających się stypendium. Ilość przyznanych stypendiów jest ograniczona limitem środków w budżecie Gminy Chełmża przeznaczonych na stypendia. Stypendia przyznaje się do wyczerpania limitu środków. Stypendysta, który wykaże się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzyma dodatkowe jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium. Dla uczniów szkół technicznych dopuszcza się uzupełnienie wniosku do 30 września o świadectwo po zaliczeniu praktyk odbytych w okresie wakacji. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej „druki do pobrania” lub w ZEAS. Szczegółowy regulamin z wzorem wniosku dostępny pod adresem: https://www.bip.gminachelmza.pl/plik,31056,uchwala-nr-xii-85-19-w-sprawie-regulaminu-przyznawania-stypendiow-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych.pdf

K.Orłowska

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.