Urząd Gminy Chełmża

RADA SPOŁECZNA ZAKOŃCZYŁA KADENCJĘ

         Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie, organ doradczy Kierownika Ośrodka i Wójta Gminy, zakończyła kadencję 2016-2017. Dokładnie 14 maja na ostatnim posiedzeniu Wójt Jacek Czarnecki podziękował jej członkom za dobrą współpracę, za działania wspierające gminną służbę zdrowia i wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.
         A przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia Rady Społecznej było m.in.: roczne sprawozdanie finansowe i raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, który jeszcze w maju trafi pod obrady Rady Gminy Chełmża. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za ubiegły rok, przedstawił Kierownik Ośrodka Jarosław Pikus. Obydwa sprawozdania Rada zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Jak wynika ze sprawozdań, nasza jedyna gminna placówka zdrowia ma się bardzo dobrze. Ubiegły rok zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym. Ośrodek realizuje bieżące kontrakty w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii i rehabilitacji.
       Kierownictwu udało się na koncie zakładowym zgromadzić wcale niemałe pieniądze, które mają zostać zainwestowane przy realizacji przyszłych inwestycji. A dokładnie chodzi o przyszła termomodernizację ośrodka. W najbliższym czasie ma zostać wykonany projekt budowlany pod przyszłą inwestycję, która sfinansowana zostanie ze środków unijnych, które zamierza zainwestować ze swojej puli samorząd gminny. Na pewno przyszłe plany inwestycyjne, które dojdą  do realizacji w określonym stopniu na pewien okres utrudnią, ale nie ograniczą dostępu do prowadzonych przez ośrodek usług medycznych. Jednak  później, już po zakończonym remoncie obiektu będzie już tylko lepiej i nowocześniej.
       Rada Społeczna SPOZ  jest organem doradczym i opiniującym. Funkcję członków Rady Społecznej w SPOZ w Zelgnie w kadencji 2016-2019 pełnili: Roman Branicki, Ryszard Pietras, Marianna Rolbiecka, Andrzej Jałocha. Radzie przewodniczył Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Teraz, po zakończeniu kadencji Rady, Wójt wyznaczy osoby, które zasiadać będą w kadencji 2019-2022. Skład osobowy Rady zatwierdzić musi jeszcze Rada Gminy.

K.Orłowska

Na zdj. grupowym od lewej: Kierownik SPOZ w Zelgnie Jarosław Pikus, Członek Rady Ryszard Pietras, Główna Księgowa SPOZ Maria Lewandowska,Członek Rady Andrzej Jałocha, Członek Rady Marianna Rolbiecka, Członek Rady Roman Branicki, insp.w UG Chełmża Anna Feeser-Bering, Wójt Gminy i Przewodniczący Społecznej Rady SPOZ Jacek Czarnecki.

 

  • DSC_0278
  • DSC_0252[1]
  • DSC_0256[1]
  • DSC_0257[1]
  • DSC_0282[1]
  • DSC_0270[1]
  • DSC_0275[1]

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.