• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

O BUDŻECIE DOMOWYM I NIE TYLKO

         W gminie odbyły się warsztaty w zakresie edukacji ekonomicznej na temat budżetu domowego oraz zasad prawidłowego żywienia i przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Organizatorem warsztatów było Toruńskie Centrum CARITAS przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a poprowadziła je siostra Katarzyna. Udział w warsztatach wzięli beneficjenci programu w zakresie pomocy żywnościowej. Obecnie do odbioru żywności jest uprawnionych 670 osób z terenu gminy Chełmża.
        Dystrybucję żywności, z której korzystają nasi mieszkańcy prowadzi Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Chełmży. Żywność, która jest rozdysponowywana pochodzi z Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018, a partnerem lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.
     "Rodziny  korzystające z  pomocy żywnościowej muszą spełnić kryteria  kwalifikacyjne  do statusu osób najbardziej potrzebujących. Są  to  osoby  i rodziny znajdujące  się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające   zarówno kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria  dochodowe. Dochód nie może przekroczyć  200%  kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej  jest to kwota 1402 zł  i dla osoby w rodzinie - 1056  zł" - informuje pracownik socjalny GOPS-u Ilona Mach.

K.Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny