Urząd Gminy Chełmża

STYPENDIA im. Jacka Luntkowskiego po nowemu

          Z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 zmianie ulegają zasady przyznawania uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendium im. Jacka Luntkowskiego. To sztandarowe wsparcie dla młodzieży w Gminie Chełmża realizowane jest już od 2000 roku! Od roku 2004 stypendia te stały się  Stypendiami im.Jacka Luntkowskiego.
            Te  na rok szkolny 2019/2020 przyznane zostaną już  według nowych kryteriów. Nowy regulamin pod obrady sesji Rady Gminy trafia w kwietniu br. Jakie nowe kryteria on wprowadza: na pewno najbardziej odczuwalna zmiana to ta po kieszeni -  kwota miesięcznego stypendium wzrasta z dotychczasowego 100 zł na 150 zł i stypendia zupełnie tracą charakter socjalny, bo ubiegać się  o nie będą mogli uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Chełmża niezależnie od swojej sytuacji materialnej. Jednak, aby otrzymać takie stypendium, to przyszli  wnioskodawcy będą kwalifikowani do stypendium na podstawie listy rankingowej ustalonej według średnich ocen na świadectwie szkolnym ( jednak nie niższej niż 4,00) w ilości do wyczerpania puli środków w budżecie gminnym przewidzianych na stypendia na dany rok szkolny. Poza tym, na świadectwie będzie musiała dodatkowo widnieć ocena wzorowa lub bardzo dobra ze sprawowania. To również jeden z nowo obowiązujących warunków otrzymania przyszłego stypendium. Jeśli chodzi o sprawy formalne, to sam druk wniosku i jego procedura składania zostaną uproszczone.
             Skoro już mowa o wspomnianych stypendiach, to warto sięgnąć do ich historii...  Idea stypendiów przyznawanych za naukę w Gminie Chełmża dla uzdolnionych uczniów zrodziła się dokładnie w  2000 roku za sprawą nawiązanej współpracy przez ówczesny Zarząd Gminy Chełmża z Funduszem Stypendialnym im. Braci Potoczków powołanym przez Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku z tym, pierwsza  edycja stypendiów realizowana była w ramach wspomnianego Funduszu.
             W roku 2001 kapituła Funduszu Stypendialnego działająca przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa z powodu braku środków finansowych ograniczyła ilość przyznanych stypendiów tylko do Powiatu Nowosądeckiego. W związku z tym, ówczesny Zarząd Gminy Chełmża zdecydował  dalej wspierać edukację uzdolnionej młodzieży z gminy.
W roku 2002 powołany został Gminny Fundusz Stypendialny. Środki na fundusz pochodzą z budżetu Gminy Chełmża, od prywatnych fundatorów, którymi od samego początku są: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Radni Gminy Chełmża. Budżet stypendiów zasila także coroczna loteria dożynkowa organizowana przez Gazetę Gminy Chełmża KURENDĘ. W roku 2018 stypendium im.Jacka Luntkowskiego otrzymało 84 uczniów.

K.Orłowska

 

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.