Urząd Gminy Chełmża

MAMA 4 PLUS - NOWE ŚWIADCZENIE

,,MAMA 4 PLUS - RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE  UZUPEŁNIAJĄCE”

       Od 1 marca 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawał:
•    Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
•    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jeżeli wnioskodawca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS.
Świadczenie może być przyznane:
•    Matce, która:
- urodziła i wychowała lub wychowała, co najmniej czworo dzieci
- osiągnęła wiek wynoszący, co najmniej 60 lat
- nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania  (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).
•    Ojcu, który:
- wychował, co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę
-osiągnął wiek wynoszący, co najmniej 65 lat
-nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane będzie na wniosek, do którego należy dołączyć:
•    akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem
•    informacje o numerach PESEL dzieci
•    oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
•    inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Informacje, druki dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl. Ponadto informacje telefoniczne udzielają konsultanci pod numerem telefonu 22 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.