• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

UWAGA ! Zmiany w podatkach

      Z uwagi na zmiany Ewidencji Gruntów i Budynków  nastąpią  zmiany w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Starostwo Powiatowe w Toruniu w roku bieżącym 2015  zakończyło modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru ewidencyjnego Gminy Chełmża.
     W wyniku przeprowadzonych zmian w ewidencji,  ujawnione zostały budynki położone na gruntach oraz dokonano aktualizacji klasyfikacji gruntów. Zmiany wpłyną  na wymiar podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Do osób, u których podatek w wyniku aktualizacji gruntów ulegnie  zmianie zostaną wysłane wezwania do złożenia nowych informacji podatkowych na 2016 r.


Wioleta Małas

podinsp. do spraw wymiaru podatku i opłat

Pochodzenie grafiki:Google

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka