• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DOTACJA NA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ

Z dniem 15.03.br. rozpoczął się nabór wniosków  o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być dotowana do wysokości 3.000,00 zł (niezależnie ile budynków zostanie do niej podłączonych).

        Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża następuje na podstawie Uchwały Nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.    

         Finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków następować będzie z budżetu gminy. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą na bieżąco, według kolejności złożenia w Urzędzie Gminy Chełmża. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Weryfikacja złożonych wniosków dokonywana będzie według następujących kryteriów:

  1. kolejności złożenia wniosku;
  2. kompletności wniosku;
  3. zgodności zadania.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka