• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

MANEWRY RATOWNICZE W ZALESIU

       Na terenie gminnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu odbędzie się już trzecia edycja  Manewrów Ratowniczych rangi wojewódzkiej. Uczestnicy organizowanych  w dniach 27-28.04.br. Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych w Zalesiu doskonalić będą  swoje umiejętności z zakresu ratownictwa oraz współpracy pomiędzy grupami ratowniczymi i służbami państwowymi, które tworzą i wspierają system ratownictwa w Polsce. Wojewódzkie Manewry Ratownicze kierowane są do strażaków i  ratowników, młodzieży szkolnej oraz dla każdego, kto  czuje potrzebę niesienia pomocy człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia. Na chwilę obecną na zawody zgłoszonych zostało 17 drużyn, w tym młodzieżowe. Organizatorami imprezy są Wójt Gminy Chełmża, ZG OSP Gminy Chełmża oraz Starosta Toruński.
Celem nadrzędnym tego wydarzenia jest  propagowanie wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia, odruchów pomocy drugiemu człowiekowi w stanie jego zagrożenia.  Dlatego imprezie towarzyszyć będzie Piknik Rodzinny o charakterze rekreacyjno- edukacyjnym pod hasłem ,,Szkolisz–Pomagasz–Ratujesz” do udziału w którym zapraszamy całe rodziny” – mówi insp. Edward Kaniecki z UG Chełmża, odpowiedzialny za imprezę. Na zawody i piknik w sobotę 27.04. gmina udostępnia gminne autobusy, których trasy kursów znajdują się w poniższym załączniku.
Patronat nad imprezą objęli:
1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz
 2. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. mgr inż. Janusz Halak
Manewry współfinansuje Starosta Powiatu Toruńskiego – Marek Olszewski.

Poniżej w załączniku udostępniamy również harmonogram godzinowy tegorocznych manewrów ratowniczych.

                                                                                                                                                                                                 K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny