• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

KONSULTUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO na 2015 rok

          Konsultacje Programu współpracy z NGO w 2015 r. będą prowadzone w terminie od dnia 22 października  2014 r.  w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  oraz pocztą elektroniczną na adres korlowska@gminachelmza.pl lub faksem pod nr 56 675 60 79.
        Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi albo wnioski na formularzu konsultacyjnym. Z projektem dokumentu można zapoznac się poniżej - dostepny  tekst uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Pochodzenie grafiki: Google

 

  • autor: K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka