• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Clipboard01

POSZUKIWANE OSOBY DO PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie  pn. ,,Przystań Seniora” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Chełmża a Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku.
Projekt „Przystań Seniora" realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Do projektu zrekrutowanych zostanie 15 uczestników projektu, w tym 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Chełmża poprzez stworzenie miejsca pn. „Przystań Seniora” dla 10 osób powyżej 60 roku życia w celu aktywnej integracji  dla  osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym dla 7K  i 3M oraz 5 osób z otoczenia (4K i 1M). Projekt dedykowany jest osobom zgodnie z zasadami wsparcia -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR:
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,        w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze).

W ramach projektu oferowane są ciekawe formy spędzania wolnego czasu jak miedzy innymi:
- spotkania rękodzielnicze,
- zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję,
- edukacja komputerowa,
- pielęgnacja terenu zielonego : utworzenie Ogrodu dla Motyli,
- warsztaty komunikacji, integracji i asertywności,
- wycieczki.

Miejsce realizacji projektu: budynek Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.

Czekamy na chętne osoby !!!

Osoby do kontaktu: Anna Bykowska – 535 885 037


          Anna Bykowska
koordynator projektu

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka