• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Wnioski do BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA 2023' - termin ucieka !

2022-09-30
Gmina Chełmża

Organizatorzy

WÓJT GMINY CHEŁMŻA

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu budżetu  na rok  2023 oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2035.
Radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe, a także inne podmioty z terenu Gminy mogą składać stosowne wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy Chełmża do dnia  30 września 2022 r.

Złożone wnioski są zawsze analizowane i stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu. Wnioski nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej .

Więcej informacji i druk wniosku pod adresem: https://www.gminachelmza.pl/10877,2022?tresc=68394

Termin składania wniosków jest do dnia 30.09.2022 r.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka