• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

        Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Dokumenty przekazywane do konsultacji to:

  • Dokument strategiczno–operacyjny: Strategia ZIT BTOF
  • Opracowanie eksperckie prezentujące wnioski z delimitacji
  • Dokumenty stricte strategiczne:
    • Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
    • Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia Rozwoju Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego powstałe jako element analizy wariantów rozwoju metropolitalnego dla BTOF.

Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz konsultacyjny” (excel), zawierający wszystkie niezbędne dane.

Konsultacje będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej nie będą mogły zostać uwzględnione.

Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załączniku.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka