Urząd Gminy Chełmża

  • Ogłoszenia i komunikaty    /   

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

        Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chełmża do pracy w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Chełmża w 2014 r. ogłoszonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
- UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.
       Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 17.08. 2014 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie UG Chełmża (pokój nr 18).

K.Orłowska

  • autor: K.Orłowska, data: 2014.08.11

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.