• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

        Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chełmża do pracy w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Chełmża w 2014 r. ogłoszonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
- UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.
       Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 17.08. 2014 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie UG Chełmża (pokój nr 18).

K.Orłowska

  • autor: K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka