Urząd Gminy Chełmża

Konsultujemy program współpracy z NGO na 2014 rok

         Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  udziału w konsultacjach nad projektem Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
       Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest  dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym.
       Uwagi do Programu  należy składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu na adres Urzędu Gminy Chełmża  pocztą tradycyjną ( 87-140 Chełmża, ul. Wodna 2), pocztą elektroniczną ( korlowska@gminachelmza.pl ) lub faksem ( nr 56 675 60 79) w terminie do 03.12.2013 r. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.
K.Orłowska


W załączeniu:
* Ogłoszenie o konsultacjach
* Projekt Programu współpracy na rok 2014”
* Formularz konsultacji

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.