• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Konsultujemy program współpracy z NGO na 2014 rok

         Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  udziału w konsultacjach nad projektem Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
       Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest  dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym.
       Uwagi do Programu  należy składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu na adres Urzędu Gminy Chełmża  pocztą tradycyjną ( 87-140 Chełmża, ul. Wodna 2), pocztą elektroniczną ( korlowska@gminachelmza.pl ) lub faksem ( nr 56 675 60 79) w terminie do 03.12.2013 r. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.
K.Orłowska


W załączeniu:
* Ogłoszenie o konsultacjach
* Projekt Programu współpracy na rok 2014”
* Formularz konsultacji

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka