• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • indeks

NA DEPTAKU W CIECHOCINKU

W dniu 13 czerwca, 15 osobowa grupa uczestników projektu ,,Przystań Seniora” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, wybrała się na jednodniową wycieczkę krajoznwczo-relaksacyjną do Ciechocinka. Pomimo padającego deszczu, wycieczkowiczom dopisywał humor oraz entuzjazm. Podczas relaksacyjnego spaceru grupa podziwiała piękne dywany kwiatowe, fontannę Grzybek, Park Zdrojowy z jego atrakcjami, Tężnie Solankowe a także zegar kwiatowy.

Ciechocinek to szlak solankowy. Uzdrowisko Ciechocinek powstało w 1836 r., a jego przepiękną zabytkową architekturę najbardziej można było podziwiać w samym centrum uzdrowiska.

Po smacznym obiedzie, pełni wrażeń i napełnieni powietrzem solankowym, uczestnicy wycieczki skorzystali z kompleksu basenowego mieszczącego się w Sanatorium Wojskowym. Podczas dwugodzinnego pobytu na basenie uczestnicy wycieczki mieli możliwość skorzystania z hydromasażu powietrznego - jacuzzi, basenu pływackiego z 4 torami pływackimi oraz sauny suchej i łaźni parowej.

Wyjazd zaliczony został do udanych. Wszyscy uczestnicy w doskonałych humorach wrócili bezpiecznie do swoich domów. 

 • IMG_20220613_100658
 • IMG_20220613_101036
 • IMG_20220613_101339
 • IMG_20220613_101440
 • IMG_20220613_101547
 • IMG_20220613_102105
 • IMG_20220613_102120
 • IMG_20220613_102902
 • IMG_20220613_103307
 • IMG_20220613_104810
 • IMG_20220613_104821
 • IMG_20220613_105128
 • IMG_20220613_110934
 • IMG_20220613_111706
 • IMG_20220613_114851
 • IMG_20220613_115416
 • IMG_20220613_121456
 • IMG_20220613_142347
 • IMG_20220613_142353
 • IMG_20220613_142357
 • IMG_20220613_142442
 • IMG_20220613_142523
 • Clipboard01
 • indeks

MOTYLI OGRÓD – w rękach seniorów

Seniorzy często postrzegani są jako grupa, którą trzeba otaczać opieką, pokazywać oraz uczyć. Realizowany projekt, w którym biorą udział seniorzy udowadnia, że nie są oni tylko odbiorcami oferty do nich kierowanej, ale przede wszystkim są oni inspirującymi realizatorami wartościowych działań zarażając entuzjazmem młodsze pokolenie. Projekt pn. ,,Przystań Seniora” w dużej mierze opiera się na budowaniu aktywności wśród samych uczestników.

Warsztaty pn. Motyli Ogród są kolejnym działaniem realizowanego projektu i prowadzone są pod okiem animatora. Pierwszy etap warsztatów opierał się na części teoretycznej obejmującej tematykę pracy z roślinami tj. jak prawidłowo sadzić kwiaty, sposobach ich pielęgnacji oraz warunkach w jakich najlepiej się rozwijają. Jak zostało założone w projekcie, to grupa wspólnie zaprojektowała kształt ogrodu i wybrała jakie mają zostać zasadzone kwiaty.

W dniu 12 maja przy pięknej pogodzie w wyznaczonym miejscu rozpoczęły się nasadzenia kwiatów i krzewów. Wśród zasadzonych roślin były między innymi: budleje, floksy, liatry i lawendy.

Motyli Ogród ma być nie tylko pamiątką pozostawioną przez samych uczestników, ale przede wszystkim ma być początkiem tego, by seniorzy mieli miejsce na spotkanie się przy okazji wspólnego dbania o ogród, w którym to zasadzili rośliny.

Odbiór zajęć wśród uczestników jak zwykle był entuzjastyczny!!!

Anna Bykowska

/koordynator projektu/

 • IMG_20220512_095938
 • IMG_20220512_104035
 • IMG_20220519_095643
 • IMG_20220519_095824
 • IMG_20220519_095900
 • IMG_20220519_100630
 • IMG_20220519_103316
 • IMG_20220519_103349

PRZYSTAŃ SENIORA

Za nami już ponad połowa projektu pn. ,,Przystań Seniora”, który gmina realizuje w partnerstwie z Fundacją Akademia Rozwoju Anny Kruszyk z siedzibą w Łubiance oraz sklepem spożywczo-przemysłowym z Pluskowęs.

Projekt realizowany jest w ramach zawartej Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku a Gminą Chełmża. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50.000 zł  i realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie łącznie bierze udział 15 osób z terenu gminy.

Miejscem realizacji projektu jest budynek szkoły podstawowej w Pluskowęsach. To tam dwa razy w tygodniu odbywają się tematyczne zajęcia jak: spotkania z  animatorem, psychologiem, trenerem umiejętności miękkich, zajęcia poprawiające kondycję fizyczną, zajęcia z rękodzieła, oraz warsztaty technologiczne. Wszystkie zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczestników. Wszelkie działania skierowane do uczestników są nie tylko owocne, ale przede wszystkim przynoszą pozytywne efekty - zadowolenie, uśmiech, satysfakcję. To tam rozwijają się pasje i powstają nowe przyjaźnie.

Uczestnicy projektu w kwietniu brali udział w jednodniowej wycieczce do Toruniu, podczas której zorganizowany został poczęstunek w restauracji, spacer po starówce, a uwieńczeniem był udział w spektaklu na deskach dużej sceny Teatru im. Willama Horzycy. W czerwcu zorganizowana zostanie kolejna wycieczka tym razem do Ciechocinka, gdzie uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z całego kompleksu basenowego a następnie odbędą spacer po Parku Zdrojowym.

Od kwietnia uczestnicy również biorą udział w warsztatach pn. ,,Motyli Ogród”, w ramach których będą sadzić kwiaty w wyznaczonym do tego miejscu. Motyli Ogród będzie pamiątką pozostawioną przez uczestników.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn. Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla całej społeczności gminy.  Na festynie uczestnicy dzielić się będą wrażeniami i efektami wzięcia udziału w projekcie.

                                                                                                                        Anna Bykowska

                                                                                                                   /koordynator projektu/

 • 20220329_093941
 • 20220331_105132
 • 20220331_111606(1)
 • IMG_0661
 • IMG_0666
 • IMG_20220331_091346
 • IMG_20220331_092830
 • IMG_20220331_092928
 • IMG_20220407_093106
 • IMG_20220407_093110
 • IMG_20220407_093200
 • IMG_20220407_105626
 • IMG_20220407_113750
 • IMG_20220407_113757
 • IMG_20220407_113815
 • IMG_20220407_113819
 • IMG_20220407_122602
 • IMG_20220407_130957
 • IMG_20220407_131003
 • IMG_20220407_131009
 • IMG_20220412_103557
 • IMG_20220412_103602
 • IMG_20220420_111548
 • IMG_20220420_111553
 • IMG_20220420_120744
 • IMG_20220422_094417
 • IMG_20220422_094545
 • IMG_20220422_100756

Wyjazd do Teatru im. Willama Horzycy w Toruniu uczestników projektu ,,Przystań Seniora”

Dnia 6 kwietnia 2022 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia, w której udział wzięli uczestnicy projektu „Przystań Seniora” oraz osoby z ich otoczenia. Celem zorganizowanego wyjazdu było nie tylko zapobieganie oraz zmniejszenie skali zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne ale przede wszystkim integracja uczestników w obrębie grupy, co zapewne się udało.

W ramach organizowanej wycieczki uczestnikom zapewniony został przejazd, smaczny dwudaniowy obiad wraz z kawą i ciastem w  pięknej i klimatycznej restauracji. Po zakończonym obiedzie, uczestnicy przeszli spacerkiem po starówce, a uwieńczeniem wycieczki był udział wszystkich uczestników w spektaklu pt. ,,Noce i Dnie, czyli między życiem a śmiercią” granego na deskach Dużej Sceny Teatru im. Willama Horzycy w Toruniu. Inspiracją spektaklu była słynna powieść Marii Dąbrowskiej i kultowy film Jerzego Antczaka.

Wyjazd pozwolił uczestnikom projektu oderwać się od codzienności, monotonii i ciągłego przebywania w domu.

Zetknięcie ze sztuką teatralną wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczyły opinie i komentarze po zakończeniu spektaklu. Jak podkreślili sami uczestnicy wizyta w teatrze bardzo spodobała się, a dla niektórych po długich obostrzeniach związanych z trwającą  pandemią był to pierwszy od bardzo dawna wyjazd poza domem.

Udział uczestników w jednodniowej wycieczce współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna  Bykowska

Koordynator projektu

 • IMG_20220406_153221
 • IMG_20220406_153312
 • IMG_20220406_153318
 • IMG_20220406_170830
 • IMG_20220406_173536
 • IMG_20220406_173613
 • IMG_20220406_175436
 • IMG_20220406_175523

,,PRZYSTAŃ SENIORA”

Projekt pn. ,,Przystań Seniora” to kolejna inicjatywa skierowany do grupy seniorów i ich otoczenia. W tym celu sięgnięto po raz kolejny po środki zewnętrzne. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest w partnerstwie w ramach zawartego porozumienia z partnerem społecznym – Fundacją Akademia Rozwoju Anny Kruszyk oraz partnerem gospodarczym – Sklepem spożywczo-przemysłowym w Pluskowęsach.

W zajęciach bierze udział grupa zrekrutowanych 15 osób z terenu gminy. Zajęcia rozpoczęły się w drugiej połowie lutego i trwać będą do czerwca.

Ciekawa oferta zajęć, możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijanie swoich zainteresowań to tylko niektóre z zalet realizowanego projektu. Uczestnicy projektu biorą udział w tematycznych zajęcia ustalanych na podstawie miesięcznego harmonogramu takich jak:

- spotkania z animatorem

- trenerem umiejętności miękkich

- spotkania rękodzielnicze

- spotkania poprawiające kondycję fizyczną

- warsztaty technologiczne

- wsparcie psychologiczne

- warsztaty pn. Motyli Ogród.

 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w 2 zorganizowanych wycieczkach: jednej do Torunia, natomiast drugiej do Ciechocinka. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie festyn połączony z wystawą wykonanych prac przez samych uczestników. Wydarzenie będzie miało na celu integrację uczestników z lokalną społecznością. 

 

W zajęciach bierze również udział wolontariusz, który w ramach zawartego porozumienia pomaga uczestnikom w dotarciu do zajęć, współpracuje z animatorem oraz zapewnia uczestnikom poczucie komfortu.

Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom rozwijanie ich własnych pasji, odkrywanie talentów ale przede wszystkim daje im poczucie jedności i przynależności do grupy, co jest głównym celem projektu. Uśmiechy pojawiające się na twarzy biorących udział w zajęciach uczestników, umacnia realizatora projektu w poczuciu, iż spotkania są potrzebne, gdyż dla wielu udział w zajęciach  może być niepowtarzalną okazją do wyjścia z domu.

Anna  Bykowska

koordynator projektu

 • IMG_0431
 • IMG_0433
 • IMG_0435
 • IMG_0660
 • IMG_0662
 • IMG_0664
 • IMG_0668
 • indeks

Tytuł projektu:  ” Przystań Seniora”

Projekt grantowy: „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Oś Priorytetowa 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka