• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Nabór wniosków do Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Termin ucieka !

2023-11-24
GMINA CHEŁMŻA

Organizatorzy

GMINA CHEŁMŻA

BENEFICJENCI

Dofinansowanie udzielane będzie:

1.      osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy (w ramach części 1-3 Programu),

2.      wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych w budynku, w ramach części 4 Programu.

 

DEKLARACJA

nie stanowi żadnego zobowiązania, ma jedynie na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór.

Więćej informacji o programie i naborze pod adresem: https://www.gminachelmza.pl/10999,2023?tresc=69019

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka